Košík

 1. 1.
  0387237 - BC-A 2013 SK cze A - Abstrakt
  Kocourek, P. - Tajovský, Karel
  Mnohonožky (Myriapoda: Diplopoda) CHKO a BR Křivoklátsko.
  [Millipedes (Myriapoda: Diplopoda) of the Křivoklátsko PLA and BR.]
  8. česko-slovenský myriapodologický seminár "Viacnôžky: od faunistiky k ekológii", Zborník abstraktov. Zvolen: Technická univerzita vo Zvolene, 2012. s. 12. ISBN 978-80-228-2322-7.
  [Česko-slovenský myriapodologický seminár "Viacnôžky: od faunistiky k ekológii" /8./. 19.04.2012-21.04.2012, Železná Breznica]
  Institucionální podpora: RVO:60077344
  Klíčová slova: millipedes * Křivoklátsko PLA and BR * faunisitc
  Kód oboru RIV: EH - Ekologie - společenstva
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0216464