Košík

 1. 1.
  0382841 - GLÚ 2013 RIV SK slo C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
  Bella, P. - Kadlec, Jaroslav - Hercman, H. - Gradzinski, M. - Bosák, Pavel - Pruner, Petr - Gasiorowski, M. - Nowicki, T. - Chadima, Martin - Schnabl, Petr - Šlechta, Stanislav
  Odlišnosti vývoja alogénneho krasu Demänovskej doliny v spodnom pleistocéne a mladších obdobiach štvrtohor.
  [Differences of the evolution of allogenic Karst in the Demänova Valley (Nízké Tatry MTS, Slovakia) in Early Pleistocene and younger stages of Quaternary.]
  Geomorfológia a integrovaný výskum krajiny : zborník abstraktov. Exkurzný sprievodca. Ružomberok: Verbum, 2012 - (Bella, P.; Papčo, P.), s. 12-16. Prírodovedné, informatické a matematické štúdie. ISBN 978-80-8084-913-9.
  [Vedecká konferencia Asociácie slovenských geomorfológov pri SAV /7./. Ružomberok (SK), 10.09.2012-12.09.2012]
  Grant CEP: GA AV ČR IAA3013201; GA AV ČR IAA300130701
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z30130516
  Klíčová slova: allogenic karst * cave levels * valley incision * U-series dating * paleomagnetism * Demänová cave system * Nízké Tatry Mts. * Western Carpathians
  Kód oboru RIV: DB - Geologie a mineralogie
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0212954