Košík

 1. 1.
  0381817 - BTO-N 2013 RIV US eng J - Článek v odborném periodiku
  Davidová, Nina - Jonáková, Věra - Maňásková-Postlerová, Pavla
  Expression and localization of acrosin inhibitor in boar reproductive tract.
  Cell and Tissue Research. Roč. 338, č. 2 (2009), s. 303-311. ISSN 0302-766X
  Grant CEP: GA ČR GA303/09/1285; GA MŠk 1M06011; GA ČR GD523/08/H064
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z50520701
  Klíčová slova: Acrosin inhibitor * Reproductive tract * Spermatozoa * Boar
  Kód oboru RIV: CE - Biochemie
  Impakt faktor: 2.308, rok: 2009
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0212199