Košík

 1. 1.
  0375929 - ÚFCH JH 2013 RIV NL eng J - Článek v odborném periodiku
  Gil, B. - Marszalek, B. - Adamski, A. - Olejniczak, Z. - Kubů, Martin - Čejka, Jiří
  On the location of iron and aluminium atoms in thermally activated AlMCM-58 and FeMCM-58 zeolites.
  Microporous and Mesoporous Materials. Roč. 151, MAR 2012 (2012), s. 339-345. ISSN 1387-1811
  Grant CEP: GA ČR GAP106/11/0819; GA ČR GD203/08/H032
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z40400503
  Klíčová slova: MCM-58 * heteroatom location * IR, EPR and NMR spectroscopy
  Kód oboru RIV: CF - Fyzikální chemie a teoretická chemie
  Impakt faktor: 3.365, rok: 2012
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0208462