Košík

 1. 1.
  0374251 - ARU-G 2012 CZ cze M - Část monografie knihy
  Maříková-Kubková, Jana
  Interiérová výzdoba raně středověkých církevních staveb.
  [Decoration of interior of the early medieval church buildings.]
  Země Koruny české a východní Středomoří ve středověku a novověku. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta, Český egyptologický ústav, 2008 - (Charvát, P.; Maříková Vlčková, P.), s. 125-133. ISBN 978-80-7308-262-8
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z80020508
  Klíčová slova: early medieval archaeology * early medieval architecture * wall paintings * interior decoration
  Kód oboru RIV: AC - Archeologie, antropologie, etnologie
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0207211