Košík

 1. 1.
  0373136 - ÚDU 2012 RIV CZ cze M - Část monografie knihy
  Všetečková, Zuzana
  Nástěnné malby v kostele sv. Klimenta Na Poříčí v Praze. Krátký příspěvek k ikonografii Zmrtvýchvstání Krista.
  [Frescoes in the church of St. Clement Na Poříčí in Prague. A short contribution to the iconography of the Resurrection of Christ.]
  V zajetí středověkého obrazu. Kniha studií k jubileu Karla Stejskala. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2011 - (Benešovská, K.; Chlíbec, J.), s. 121-132. ISBN 978-80-7422-139-2
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z80330511
  Klíčová slova: medieval wall paintings * Prague * iconography * Ressurection of Christ as King of Glory * response of Papal schisma of the 15th century (?)
  Kód oboru RIV: AL - Umění, architektura, kulturní dědictví
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0206291