Košík

 1. 1. 0368793 - FLU-F 2013 RIV CZ cze M - Část monografie knihy
  Šedinová, Hana
  Salamandr a jeho podivuhodné schopnosti v textech antických, středověkých a humanistických učenců.
  [The salamander and its remarkable powers in the textes of ancient, medieval and humanist scholars.]
  Musarum Socius jinak též Malý Slavnospis ku cti Martina Svatoše. Praha: Filosofický ústav AV ČR. Kabinet pro klasická studia, 2011 - (Förster, P.; Kitzler, P.; Petrbok, V.; Svatošová, H.), s. 33-49. ISBN 978-80-260-0542-1
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z90090514
  Klíčová slova: medieval Latin * history of science
  Kód oboru RIV: AJ - Písemnictví, masmédia, audiovize
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0203037