Košík

 1. 1. 0363537 - UOCHB-X 2012 RIV US eng J - Článek v odborném periodiku
  Cahlíková, L. - Macáková, K. - Zavadil, S. - Jiroš, Pavel - Opletal, L. - Urbanová, Klára - Jahodář, L.
  Analysis of Amaryllidaceae Alkaloids from Chlidanthus fragrans by GC-MS and their Cholinesterase Activity.
  Natural Product Communications. Roč. 6, č. 5 (2011), s. 603-606 ISSN 1934-578X
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z40550506
  Klíčová slova: Chlidanthus fragrans * Amaryllidaceae * GC/MS * acetylcholinesterase * butyrylcholinesterase
  Kód oboru RIV: CC - Organická chemie
  Impakt faktor: 1.242, rok: 2011
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0199343