Košík

 1. 1. 0360763 - UOCHB-X 2012 RIV CA eng J - Článek v odborném periodiku
  Sedláček, Ondřej - Břehová, Petra - Pohl, Radek - Holý, Antonín - Janeba, Zlatko
  The synthesis of the 8-C-substituted 2,6-diamino-9-[2-(phosphonomethoxy)ethyl]purine (PMEDAP) derivatives by diverse cross-coupling reactions.
  Canadian Journal of Chemistry. Roč. 89, č. 4 (2011), s. 488-489 ISSN 0008-4042
  Grant CEP: GA MŠk 1M0508
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z40550506
  Klíčová slova: acyclic nucleoside phosphonates * PMEDAP * cross-coupling * antiviral * antitumor
  Kód oboru RIV: CC - Organická chemie
  Impakt faktor: 1.242, rok: 2011
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0198236