Košík

 1. 1. 0353573 - NHU-C 2011 RIV CZ eng J - Článek v odborném periodiku
  Horváth, R. - Matějů, Jakub
  How are inflation targets set?.
  CERGE-EI Working Paper Series. -, č. 426 (2010), s. 1-35 ISSN 1211-3298
  Grant ostatní:MŠk(CZ) SVV-2010-261801
  Výzkumný záměr: CEZ:MSM0021620846
  Klíčová slova: inflation targeting * central bank * credibility
  Kód oboru RIV: AH - Ekonomie
  http://www.cerge-ei.cz/pdf/wp/Wp426.pdf
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0192797