Košík

 1. 1.
  0353286 - ÚOCHB 2011 RIV US eng J - Článek v odborném periodiku
  Riley, K. E. - Pitoňák, Michal - Jurečka, P. - Hobza, Pavel
  Stabilization and Structure Calculations for Noncovalent Interactions in Extended Molecular Systems Based on Wave Function and Density Functional Theories.
  Chemical Reviews. Roč. 110, č. 9 (2010), s. 5023-5063. ISSN 0009-2665
  Grant CEP: GA MŠk LC512
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z40550506
  Klíčová slova: non covalent interactions * wave function theories * DFT
  Kód oboru RIV: CF - Fyzikální chemie a teoretická chemie
  Impakt faktor: 33.033, rok: 2010
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0192574