Košík

 1. 1.
  0347975 - FZU-D 2011 RIV GB eng J - Článek v odborném periodiku
  Zárubová, Niva - Gemperlová, Juliana - Gemperle, Antonín - Dlabáček, Zdeněk - Šittner, Petr - Novák, Václav
  In situ TEM observation of stress-induced martensitictransformations and twinning processes in CuAlNi single crystals.
  Acta Materialia. Roč. 58, č. 15 (2010), s. 5109-5119. ISSN 1359-6454
  Grant CEP: GA AV ČR(CZ) IAA200100627
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z10100520
  Klíčová slova: CuAlNi shape memory alloy * martensitic transformation * in situ TEM straining
  Kód oboru RIV: BM - Fyzika pevných látek a magnetismus
  Impakt faktor: 3.781, rok: 2010
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0188610