Košík

 1. 1. 0347855 - BU-J 2011 RIV CZ eng J - Článek v odborném periodiku
  Hájek, Michal - Hájková, Petra - Apostolova, I. - Horsák, M. - Plášek, V. - Shaw, B. - Lazarova, M.
  Disjunct occurrences of plant species in the refugial mires of Bulgaria.
  Folia Geobotanica. Roč. 44, č. 4 (2009), s. 365-386 ISSN 1211-9520
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z60050516
  Klíčová slova: distribution * fen * refugium
  Kód oboru RIV: EF - Botanika
  Impakt faktor: 1.320, rok: 2009
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0006034