Košík

 1. 1.
  0346918 - ÚACH 2011 SK eng A - Abstrakt
  Holub, Josef - Štíbr, Bohumil - Štěpnička, P. - Císařová, I.
  Synthesis and redox properties of some ferrocenyl substituted carboranes and metallacarboranes.
  ChemZi. Roč. 5, č. 9 (2009), s. 149. ISSN 1336-7242.
  [Zjazd chemikov /61./. 07.09.2009-09.09.2009, Tatranské Matliare]
  Grant CEP: GA MŠk LC523
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z40320502
  Klíčová slova: carboranes * metallacarboranes
  Kód oboru RIV: CA - Anorganická chemie
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0187820