Košík

 1. 1.
  0346916 - ÚACH 2011 SK eng A - Abstrakt
  Bakardjiev, Mario - Holub, Josef - Štíbr, Bohumil - Štěpnička, P. - Císařová, I.
  Synthesis and redox potentials of isomeric 1-eta5-C5H5-12-t-BuNH-1,2,4,12-FeC3B8H10 and 1-eta5-C5H5-10-t-BuNH-1,2,4,12-FeC3B8H10 ferratricarbollides substituted by Me and Ph on the cage carbon atoms.
  ChemZi. Roč. 5, č. 9 (2009), s. 150. ISSN 1336-7242.
  [Zjazd chemikov /61./. 07.09.2009-09.09.2009, Tatranské Matliare]
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z40320502
  Kód oboru RIV: CA - Anorganická chemie
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0187818