Košík

 1. 1.
  0346299 - UJF-V 2013 RIV US eng J - Článek v odborném periodiku
  Světlík, Ivo - Povinec, P. P. - Molnár, M. - Váňa, M. - Šivo, A. - Bujtás, T.
  Radiocarbon in the air of central Europe: long-term investigations.
  Radiocarbon. Roč. 52, č. 2 (2010), s. 823-834. ISSN 0033-8222.
  [International Radiocarbon Conference /20./. Big Island, Hawai, 31.05.2009-05.06.2009]
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z10480505
  Klíčová slova: 14CO2 * troposphere * Suess effect * fossil fuel combustion
  Kód oboru RIV: DG - Vědy o atmosféře, meteorologie
  Impakt faktor: 2.703, rok: 2010
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0187367