Košík

 1. 1.
  0342677 - KNAV 2010 RIV PL pol M - Část monografie knihy
  Baďurová, Anežka - Brabcová, Markéta - Beránková, Hana
  Digitalizacja ilustracji ze starych druków w Bibliotece Akademii Nauk Republiki Czeskiej.
  [Digitalization of Illustrations from old Books in the Library of the Academy of Sciences of the Czech Republic.]
  Świat w obrazach : Zbiory graficzne w instytucjach kultury – ich typologia, organizacja i funkcje. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2009 - (Komza, M.), s. 185-200. Acta Universitatis Wratislaviensis, Bibliotekoznawstwo XXVIII, 3167. ISBN 978-83-229-3063-2
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70830501
  Klíčová slova: book culture * illustrations of old books * printer's marks * old views of towns
  Kód oboru RIV: AL - Umění, architektura, kulturní dědictví
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0185345