Košík

 1. 1.
  0341699 - UEF-S 2011 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
  Thořová, Věra
  Kramářská píseň jako inspirační zdroj české písně lidové. (Na základě analýzy textových i melodických variant písně jaký mám trápení...).
  [Broadside ballads as an inspiration for the Czech folk song.]
  Český lid, Etnologický časopis. Roč. 97, č. 1 (2010), s. 51-74. ISSN 0009-0794
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z90580513
  Klíčová slova: broadside ballad * folk song * variants * oral tradition * transformation of broadside ballad to a folk song
  Kód oboru RIV: AC - Archeologie, antropologie, etnologie
  Impakt faktor: 0.343, rok: 2010
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0184600