Košík

 1. 1.
  0333814 - ÚFCH JH 2010 RIV NL eng J - Článek v odborném periodiku
  Sýkora, Jan - Bouřová, Lenka - Hof, Martin - Svoboda, Petr
  The effect of detergents on trimeric G-protein activity in isolated plasma membranes from rat brain cortex: Correlation with studies of DPH and Laurdan fluorescence.
  [Vliv detergentů na aktivitu trimerních G-proteinů v plasmatických membránách izolovaných z mozkové kůry: korelace s fluorescencí DPH a Laurdanu.]
  Biochimica Et Biophysica Acta-Biomembranes. Roč. 1788, č. 2 (2009), s. 324-332. ISSN 0005-2736
  Grant CEP: GA MŠk(CZ) LC06063; GA MŠk(CZ) LC554; GA ČR(CZ) GA309/06/0121; GA AV ČR(CZ) IAA500110606
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z40400503; CEZ:AV0Z50110509
  Klíčová slova: detergent * fluorescence * stready-state * time-resolved
  Kód oboru RIV: CF - Fyzikální chemie a teoretická chemie
  Impakt faktor: 3.998, rok: 2009
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0178718