Košík

 1. 1.
  0327307 - BFÚ 2010 RIV DE eng J - Článek v odborném periodiku
  Nováková, Olga - Malina, Jaroslav - Kašpárková, Jana - Halámiková, Anna - Bernard, Vladan - Intini, F. - Natile, G. - Brabec, Viktor
  Energetics, conformation, and recognition of DNA duplexes modified by methylated analogues of [PtCl(dien)]+.
  [Energetika, konformace a rozpoznání duplexů DNA modifikovaných methylovanými analogy [PtCl(dien)]+.]
  Chemistry - A European Journal. Roč. 15, č. 25 (2009), s. 6211-6221. ISSN 0947-6539
  Grant CEP: GA MŠk(CZ) LC06030; GA MŠk(CZ) ME08017; GA MŠk(CZ) OC08003; GA AV ČR(CZ) 1QS500040581; GA AV ČR(CZ) KAN200200651; GA AV ČR(CZ) IAA400040803; GA ČR(CZ) GA203/06/1239
  Grant ostatní:GA MŠk(CZ) OC09018
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z50040507; CEZ:AV0Z50040702
  Klíčová slova: platinum complexes * DNA * polymerization
  Kód oboru RIV: BO - Biofyzika
  Impakt faktor: 5.382, rok: 2009
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0174152