Košík

 1. 1.
  0326504 - ÚSMH 2010 ES eng A - Abstrakt
  Weishauptová, Zuzana - Sýkorová, Ivana
  Dependence of carbon dioxide sorption on petrographic composition of bituminous coals from the Czech part of the Upper Silesian Basin, Czech Republic.
  [Závislost sorpce oxidu uhličitého na petrografickém složení černých uhlí z české části Hornoslezské pánve, Česká republika.]
  International Conference on Coal and Organic Petrology. Oviedo: Society for Organic Petrology, 2008. s. 146. ISBN 978-84-691-6213-2.
  [International Conference on Coal and Organic Petrology. 21.09.2008-27.09.2008, Oviedo]
  Grant CEP: GA ČR GA106/08/1146
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z30460519
  Klíčová slova: coal * petrographic and sorption properties * carbon dioxide
  Kód oboru RIV: DD - Geochemie
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0173592