Košík

 1. 1.
  0324998 - FZÚ 2009 RIV US eng J - Článek v odborném periodiku
  Fekete, Ladislav - Kužel, Petr - Němec, Hynek - Kadlec, Filip - Deyneka, Alexander - Stuchlík, Jiří - Fejfar, Antonín
  Ultrafast carrier dynamics in microcrystalline silicon probed by time-resolved terahertz spectroscopy.
  [Ultrarychlá dynamika nositelů náboje v mikrokrystalickém křemíku studovaná pomocí časově rozlišené terahertzové spektroskopie.]
  Physical Review. B. Roč. 79, č. 11 (2009), 115306/1-115306/13. ISSN 1098-0121
  Grant CEP: GA MŠk(CZ) LC06040; GA AV ČR(CZ) IAA100100902
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z10100520; CEZ:AV0Z10100521
  Klíčová slova: microcrystalline silicon * amorphous silicon * terahertz * ultrafast * photoconductivity
  Kód oboru RIV: BM - Fyzika pevných látek a magnetismus
  Impakt faktor: 3.475, rok: 2009
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0172565