Košík

 1. 1.
  0323510 - ÚACH 2009 RIV GB eng J - Článek v odborném periodiku
  Rosi, F. - Manuali, V. - Miliani, C. - Brunetti, B.G. - Sgamellotti, A. - Grygar, Tomáš - Hradil, David
  Raman scattering features of lead pyroantimonate compounds. Part I: XRD and Raman characterization of Pb2Sb2O7 doped with tin and zinc.
  [Ramanův rozptyl olovnatých pyroantimoničnanů. Část I: Rtg difrakce a Ramanova charakterizace Pb2Sb2O7 dopovaných cínem a zinkem.]
  Journal of Raman Spectroscopy. Roč. 40, č. 1 (2009), s. 107-111. ISSN 0377-0486. E-ISSN 1097-4555
  Grant CEP: GA ČR(CZ) GA203/07/1324
  Grant ostatní: FIRB(IT) RBNE03SML9
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z40320502
  Klíčová slova: XRD * Raman spectroscopy * cobic pyrochlores
  Kód oboru RIV: CA - Anorganická chemie
  Impakt faktor: 3.147, rok: 2009
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0171440