Košík

 1. 1.
  0322912 - UOCHB-X 2009 RIV US eng J - Článek v odborném periodiku
  Heyda, Jan - Hrobárik, Tomáš - Jungwirth, Pavel
  Ion-specific interactions between halides and basic amino acids in water.
  [Iontově specifické interakce mezi halidy a bazickými aminokyselinami ve vodě.]
  Journal of Physical Chemistry A. Roč. 113, č. 10 (2009), s. 1969-1975. ISSN 1089-5639
  Grant CEP: GA MŠk LC512; GA ČR GA203/08/0114; GA ČR(CZ) GD203/05/H001
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z40550506
  Klíčová slova: amino acids * halide ions * molecular dynamics
  Kód oboru RIV: CF - Fyzikální chemie a teoretická chemie
  Impakt faktor: 2.899, rok: 2009
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0005147