Košík

 1. 1.
  0321585 - UMCH-V 2009 RIV GB eng J - Článek v odborném periodiku
  Holoubek, Jaroslav - Baldrian, Josef - Lednický, František - Lal, J.
  Self-assembled structures in blends of disordered and lamellar block copolymers: SAXS, SANS and TEM study.
  [Samouspořádané struktury ve směsích neuspořádaných a lamelárních blokových kopolymerů: Studie metodami SAXS, SANS a TEM.]
  Polymer International. Roč. 58, č. 1 (2009), s. 81-87. ISSN 0959-8103
  Grant CEP: GA AV ČR IAA100500501; GA ČR GESON/06/E005
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z40500505
  Klíčová slova: diblock copolymers * copolymer blends * SANS * SAXS * self-assembly
  Kód oboru RIV: CF - Fyzikální chemie a teoretická chemie
  Impakt faktor: 2.137, rok: 2009
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0005078