Košík

 1. 1.
  0318820 - ÚMG 2009 RIV US eng J - Článek v odborném periodiku
  Alleva, R. - Tomasetti, M. - Sartini, D. - Emanuelli, M. - Nasole, E. - Di Donato, F. - Borghi, B. - Santarelli, L. - Neužil, Jiří
  alpha-Lipoic acid modulates extracellular matrix and angiogenesis gene expression in non-healing wounds treated with hyperbaric oxygen therapy.
  [Kyselina alfa-lipoová moduluje expresi genů pro extracelulární matrix a angiogenezu v nehojících se ranách léčených hyperbarickou kyslíkovou terapií.]
  Molecular Medicine. Roč. 14, 3-4 (2008), s. 175-183. ISSN 1076-1551
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z50520514; CEZ:AV0Z50520701
  Klíčová slova: angiogenesis mediators * wound repair * matrix metalloproteinase expression
  Kód oboru RIV: EB - Genetika a molekulární biologie
  Impakt faktor: 3.411, rok: 2008
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0168133