Košík

 1. 1.
  0316209 - ÚOCHB 2009 RIV CZ eng J - Článek v odborném periodiku
  Roithová, Jana - Ricketts, Claire - Schröder, Detlef
  On the C-C coupling of the naphthylium ion with methane.
  [K C-C párování (coupling) naftyliového iontu s metanem.]
  Collection of Czechoslovak Chemical Communications. Roč. 73, 6/7 (2008), s. 811-821. ISSN 0010-0765
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z40550506
  Klíčová slova: C-C coupling * dications * mass spectrometry * methane * naphthylium
  Kód oboru RIV: CF - Fyzikální chemie a teoretická chemie
  Impakt faktor: 0.784, rok: 2008
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0166201