Košík

 1. 1.
  0313907 - ÚFA 2009 RIV CZ cze C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
  Huth, Radan - Pokorná, Lucie - Bochníček, Josef - Hejda, Pavel
  Srovnání vlivů sluneční a geomagnetické aktivity na módy proměnlivosti atmosférické cirkulace.
  [Comparison of solar and geomagnetic effects on the atmospheric circulation variability modes.]
  Člověk ve svém pozemském a kosmickém prostředí. Bulletin referátů z konference. Úpice: Hvězdárna v Úpici, 2008 - (Marková, E.), s. 68-76. ISBN 978-80-86303-11-6.
  [Člověk ve svém pozemském a kosmickém prostředí /28./. Úpice (CZ), 22.05.2007-24.05.2007]
  Grant CEP: GA AV ČR IAA3042401
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z30420517; CEZ:AV0Z30120515
  Klíčová slova: solar activity * geomagnetic activity * atmospheric circulation * modes of vatiability * solar-terrestrial relationships
  Kód oboru RIV: DG - Vědy o atmosféře, meteorologie
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0164589