Košík

 1. 1.
  0311095 - ÚMG 2009 RIV US eng J - Článek v odborném periodiku
  Beck, Inken - Ruckert, R. - Brandt, K. - Mueller, M.S. - Sadowski, T. - Brauer, R. - Schirmacher, P. - Mentlein, R. - Sedláček, Radislav
  MMP19 is essential for T cell development and T cell-mediated cutaneous immune responses.
  [MMP19 je nezbytná pro vývoj T buněk a pro imunitní odpoveď kůže zprostředkovanou T buňkami.]
  PLoS ONE. Roč. 3, č. 6 (2008), e2343-e2343. E-ISSN 1932-6203
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z50520514; CEZ:AV0Z50520701
  Klíčová slova: matrix metalloproteinase * T cell * immune response
  Kód oboru RIV: EB - Genetika a molekulární biologie
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0162799