Košík

 1. 1. 0309799 - UFCH-W 2010 RIV DE eng J - Článek v odborném periodiku
  Měšťánková, H. - Mailhot, G. - Jirkovský, Jaromír - Krýsa, J. - Bolte, M.
  Effect of iron speciation on the photodegradation of Monuron in combined photocatalytic systems with immobilized or suspended TiO2.
  [Stanovení podílu jednotlivých částic Fe fotodegradací monuronu v kombinaci fotokatalytických systémů s imobilizovaným nebo suspemdovaným TiO2.]
  Environmental Chemistry Letters. Roč. 7, č. 2 (2009), s. 127-132 ISSN 1610-3653
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z40400503
  Klíčová slova: photocatalysis * TiO2 * iron Fe(III)/Fe(II) * monuron
  Kód oboru RIV: CF - Fyzikální chemie a teoretická chemie
  Impakt faktor: 2.109, rok: 2009
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0161837