Košík

 1. 1.
  0308909 - ÚGN 2008 RIV SIGLE CZ eng C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
  Kaláb, Zdeněk - Hrubešová, E. - Knejzlík, Jaromír - Kořínek, R. - Kukutsch, Radovan - Lednická, Markéta - Žůrek, P.
  Mine Water Movement in Shallow Medieval Mine Jeroným (Czech Republic).
  [Pohyb důlních vod v mělkém středověkém Dole Jeroným (Česká republika).]
  Mine Water and the Environment. Proceedings of the IMWA Congress 2008 /10./. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, 2008 - (Rapantová, N.; Hrkal, Z.), s. 19-22. ISBN 978-80-248-1767-5.
  [International Mine Water Association Congres /10./. Karlovy Vary (CZ), 02.06.2008-06.06.2008]
  Grant CEP: GA ČR GA105/06/0068
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z30860518
  Klíčová slova: Medieval Mine Jeroným * mine water * hydrogeological monitoring
  Kód oboru RIV: DH - Báňský průmysl vč. těžby a zpracování uhlí
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0161217