Košík

 1. 1.
  0306528 - ÚMCH 2008 RIV NL eng J - Článek v odborném periodiku
  Špírková, Milena - Brus, Jiří - Brožová, Libuše - Strachota, Adam - Baldrian, Josef - Urbanová, Martina - Kotek, Jiří - Strachotová, Beata - Šlouf, Miroslav
  A view from inside onto the surface of self-assembled nanocomposite coatings.
  [Pohled z nitra na povrch autouspořádaných nanokompozitních nátěrů.]
  Progress in Organic Coatings. Roč. 61, 2-4 (2008), s. 145-155. ISSN 0300-9440. E-ISSN 1873-331X
  Grant CEP: GA AV ČR IAA400500505
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z40500505
  Klíčová slova: coating * sol-gel-process * montmorillonite
  Kód oboru RIV: CD - Makromolekulární chemie
  Impakt faktor: 1.375, rok: 2008
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0159525