Košík

 1. 1.
  0150802 - KNAV-K 20023026 RIV CZ cze B - Monografie kniha jako celek
  Beránková, Hana
  Tiskařská bohemika ze 16.-18. století ve Vatikánské knihovně a v knihovně Angelice. I. Historický úvod a rejstříky.
  [Printed Bohemica from the 16th to the 18th Centuries in the Vatican Library and the Augustinian Angelica Library in Rome. I. Historical introduction and indexes.]
  Praha: Knihovna AV ČR, 2002. 226 s. ISBN 80-902262-7-2
  Grant CEP: GA AV ČR IAA8083801
  Klíčová slova: bibliography * history of printing
  Kód oboru RIV: AF - Dokumentace, knihovnictví, práce s informacemi
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0048330