Košík

 1. 1.
  0145036 - GLU-S 20000075 RIV CZ cze M - Část monografie knihy
  Kadlec, Jaroslav - Hercman, H. - Nowicki, T. - Granger, D. - Šroubek, P. - Diehl, J. F.
  Rekonstrukce paleohydrografie na základě datování sedimentů Holštejnské jeskyně (Moravský kras).
  [Reconstruction of paleohydrography based on dationg of the Holštejnská Cave deposits (Moravian Karst).]
  Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku., s. 12-18
  Grant CEP: GA AV ČR US-Czech Science and Technology Program 95051; GA AV ČR IAA3012703
  Kód oboru RIV: DB - Geologie a mineralogie
  https://journals.muni.cz/gvms/search/search?simpleQuery=Rekonstrukce+paleohydrografie+na+z%C3%A1klad%C4%9B+datov%C3%A1n%C3%AD+sediment%C5%AF+Hol%C5%A1tejnsk%C3%A9+jeskyn%C4%9B+&searchField=title
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0042651