Košík

 1. 1.
  0129845 - BU-J 20030056 RIV CZ cze M - Část monografie knihy
  Petřík, Petr - Sádlo, Jiří - Kolbek, Jiří
  Vegetace otevřených sutí.
  [Vegetation of open screes.]
  Vegetace Chráněné krajinné oblasti a Biosférické rezervace Křivoklátsko. 3. Společenstva lesů, křovin, pramenišť, balvanišť a acidofilních lemů. Praha: Academia, 2003 - (Kolbek, J.), s. 307-308. ISBN 80-200-1159-5
  Grant CEP: GA AV ČR KSK6005114; GA AV ČR ICE6005210; GA AV ČR IAA6005202; GA ČR GA206/98/1549
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z6005908
  Klíčová slova: vegetation of open screes * landscape area * biosphere reserve Křivoklátsko
  Kód oboru RIV: EF - Botanika
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0028017