Košík

 1. 1.
  0129786 - BU-J 20035052 RIV CZ cze M - Část monografie knihy
  Pithart, David - Simon, O. - Hartvich, P. - Prach, Karel
  Fenomén přirozených rozlivů v nivách řek.
  [Natural flooding in the floodplains.]
  Ekologické funkce a hospodaření v říčních nivách. Třeboň: Botanický ústav AV ČR, 2003 - (Prach, K.; Pithart, D.; Francírková, T.), s. 53-60. ISBN 80-86188-14-0
  Grant CEP: GA MŽP SE/640/2/00; GA ČR GA206/01/1113; GA ČR GA526/00/1442; GA AV ČR KSK6005114
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z6005908
  Klíčová slova: ecology * floodplains * management
  Kód oboru RIV: EF - Botanika
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0027958