Košík

 1. 1.
  0107491 - UEK-B 20043107 SIGLE CZ cze K - Konferenční příspěvek (tuzemská konf.)
  Pithart, David - Montagová, Martina - Hartvich, P. - Černý, R. - Prach, K.
  Přirozené rozlivy v nivě Lužnice - holistický pohled.
  [Natural flooding in Lužnice floodplain - a holistics approach.]
  Říční krajina - Sborník z konference. Olomouc: Univerzita Palackého, 2004 - (Měkotová, j.; Štěrba, O.), s. 205-215. ISBN 80-244-0942-9.
  [Říční krajina /2./. Olomouc (CZ), 10.11.2004]
  Grant CEP: GA ČR GA206/01/1113
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z6087904
  Klíčová slova: Lužnice River * natural flooding
  Kód oboru RIV: DA - Hydrologie a limnologie
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0014648