Košík

 1. 1.
  0105729 - UMCH-V 20043299 RIV AT eng M - Část monografie knihy
  Brus, Jiří - Petříčková, H. - Dybal, Jiří
  Potential and limitations of 2D 1H-1H spin-exchange CRAMPS experiments to characterize structures of organic solids.
  [Možnosti a omezení 2D 1H-1H spinově-výměnných CRAMPS experimentů při určování struktury organických látek v pevném stavu.]
  Current Developments in Solid State NMR Spectroscopy. Wien: Springer Verlag, 2003 - (Müller, N.; Madhu, P.), s. 129-130. Monatshefte für Chemie, 133, 12. ISBN 3-211-83894-5
  Grant CEP: GA AV ČR IAB4050203; GA AV ČR IAA4050208
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z4050913
  Klíčová slova: CRAMPS * 2D solid-state NMR * Lee-Goldburg
  Kód oboru RIV: CD - Makromolekulární chemie
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0012936