Košík

 1. 1.
  0101356 - UMCH-V 20043076 RIV FR eng C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
  Synková, Hana - Šlouf, Miroslav - Baldrian, Josef - Sikora, Antonín - Kovářová, Jana - Stephan, M.
  Structural changes in ultra-high molecular weight polyethylene after irradiation with accelerated electrons.
  [Strukturální změny v ultravysokomolekulárním polyethylenu po ozáření urychlenými elektrony.]
  Congress Proceedings. Paris: International Union of Pure and Applied Chemistry, 2004, 5.3.5.
  [IUPAC International Symposium on Macromolecules, World Polymer Congress MACRO /40./. Paris (FR), 04.07.2004-09.07.2004]
  Grant CEP: GA ČR GA106/04/1118
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z4050913
  Klíčová slova: ultrahigh molecular weight polyethylene * irradiation * supramolecular structure
  Kód oboru RIV: CD - Makromolekulární chemie
  http://www.e-polymers.org/paris/data/L2387.pdf
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0008789