Košík

 1. 1.
  0097038 - ÚFP 2008 RIV CZ cze M - Část monografie knihy
  Weinzettl, Vladimír
  Deterministický chaos a podivná kinetika – barevná obrazová příloha str. 2-4, Obr. 7.
  [Deterministic chaos and strange kinetics – Color Picture Appendix p.2-4, Fig. 7.]
  Deterministický chaos a podivná kinetika. Praha: Academia, 2007 - (Horák, J.; Krlín, L.; Raidl, A.), s. 2-4. ISBN 978-80-200-1531-0
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z20430508
  Klíčová slova: Arnold transform * deterministic chaos
  Kód oboru RIV: BA - Obecná matematika
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0156271