Košík

 1. 1.
  0096517 - ÚMG 2008 RIV US eng J - Článek v odborném periodiku
  Neužil, Jiří - Stantic, M. - Zobalová, Renata - Chladová, Jaromíra - Wang, X. F. - Procházka, L. - Dong, L. - Anděra, Ladislav - Ralph, S.J.
  Tumour-initiating cells vs. cancer "stem" cells and CD133: What's in the name?
  [Buňky iniciující nádory či rakovinné "kmenové" buňky a CD133: co je po jméně?]
  Biochemical and Biophysical Research Communications. Roč. 255, č. 4 (2007), s. 855-859. ISSN 0006-291X
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z50520514; CEZ:AV0Z50520701
  Klíčová slova: tumour-initiating cells * CD133 * resistance to treatment
  Kód oboru RIV: EB - Genetika a molekulární biologie
  Impakt faktor: 2.749, rok: 2007
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0155866