Košík

 1. 1.
  0096260 - ÚMG 2008 RIV US eng J - Článek v odborném periodiku
  Dong, L.F. - Swettenham, E. - Eliasson, J. - Wang, X. F. - Gold, M. - Medunic, Y. - Stantic, M. - Low, P. - Procházka, L. - Witting, P. K. - Turánek, J. - Akporiaye, E.T. - Ralph, S.J. - Neužil, Jiří
  Vitamin E analogues inhibit angiogenesis by selective induction of apoptosis in proliferating endothelial cells: the role of oxidative stress.
  [Analogy vitaminu E inhibují angiogenezu selektivní indukcí apoptózy v proliferujících endoteliálních buňkách: role oxidativního stresu.]
  Cancer Research. Roč. 67, č. 24 (2007), s. 11906-11913. ISSN 0008-5472
  Grant CEP: GA AV ČR KAN200520703; GA AV ČR IAA500520602
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z50520514; CEZ:AV0Z50520701
  Klíčová slova: mitocans * proliferating endothelial cells * apoptosis
  Kód oboru RIV: EB - Genetika a molekulární biologie
  Impakt faktor: 7.672, rok: 2007
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0155668