Košík

 1. 1.
  0087263 - ÚEM 2008 RIV NL eng J - Článek v odborném periodiku
  Beskid, Olena - Binková, Blanka - Dušek, Zdík - Rössner st., Pavel - Solanský, I. - Kalina, I. - Židzik, J. - Popov, T. A. - Farmer, P. B. - Šrám, Radim
  Chromosomal aberrations by fluorescence in situ hybridization (FISH) – biomarker of exposure to carcinogenic PAHs.
  [Chromosomové aberace analyzované metodou fluorescence in situ hybridizace (FISH) – biomarker expozice karcinogenním PAU.]
  Mutation Research - Fundamental and Molecular Mechanisms of Mutagenesis. Roč. 620, - (2007), s. 62-70. ISSN 0027-5107
  Grant CEP: GA MŽP SL/740/5/03
  Grant ostatní:EU(NO) 2000-00091
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z50390512
  Zdroj financování: R - rámcový projekt EK
  Klíčová slova: chromosomal aberrations * polycyclic aromatic hydrocarbons * occupational exposure
  Kód oboru RIV: DN - Vliv životního prostředí na zdraví
  Impakt faktor: 4.159, rok: 2007
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0149160