Košík

 1. 1.
  0081421 - BC 2007 RIV CZ eng C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
  Háněl, Ladislav
  Assemblages of soil nematodes in selected marshland habitats of the Biebrza National Park.
  [Společenstva půdních hlístic (Nematoda) ve vybraných mokřadních habitatech Národního parku Biebrza.]
  Contributions to Soil Zoology in Central Europe II. Proceedings of the 8th Central European Workshop on Soil Zoology. České Budějovice: ISB BC AS CR, 2007, s. 53-57. ISBN 978-80-86525-08-2.
  [Contributions to Soil Zoology in Central Europe II. Central European Workshop on Soil Zoology /8./. České Budějovice (CZ), 20.04.2005-22.04.2005]
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z60660521
  Klíčová slova: hydrogenic soil * peat-land * nematoda
  Kód oboru RIV: EH - Ekologie - společenstva
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0145291