Košík

 1. 1.
  0047032 - ÚVGZ 2008 RIV CZ eng J - Článek v odborném periodiku
  Kurajdová, Jana - Acosta, Manuel - Pavelka, Marian
  Temporal and spatial heterogeneity of soil CO2 efflux in a Norway spruce stand.
  [Teplotní a prostorová heterogenita v půdním toku CO2 v porostu smrku ztepilého.]
  Beskydy. Roč. 2006, č. 19 (2006), s. 1. ISSN 1803-1013
  Grant CEP: GA MŠk OC 627.001
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z60870520
  Klíčová slova: soil CO2 efflux * Norway spruce stand * temperature * spatial and temporal heterogeneity * stand density
  Kód oboru RIV: ED - Fyziologie
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0138068