Košík

 1. 1.
  0044896 - ÚJF 2007 RIV GB eng J - Článek v odborném periodiku
  Adams, J. - Aggarwal, M. M. - Bysterský, Michal - Chaloupka, Petr - Lednický, Richard - Šumbera, Michal - Zborovský, Imrich
  Transverse-momentum p(t) correlations on (eta, phi) from mean-p(t) fluctuations in Au-Au collisions at root(s)(NN)=200 GeV.
  [Korelace v příčné hybnosti (pT) v závislosti na (eta,phi) z fluktuací středního pT v Au+Au srážkách při težišťové energii 200 GeV na nukleonový pár.]
  Journal of Physics G-Nuclear and Particle Physics. Roč. 32, č. 6 (2006), L37-L48. ISSN 0954-3899
  Grant CEP: GA ČR GA202/04/0793
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z10480505; CEZ:AV0Z10100502
  Klíčová slova: scale dependence * star * autocorrelations * equilibration
  Kód oboru RIV: BF - Elementární částice a fyzika vys. energií
  Impakt faktor: 1.781, rok: 2006
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0137572