Košík

 1. 1.
  0040062 - ÚMCH 2007 RIV BR eng C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
  Výprachtický, Drahomír - Cimrová, Věra - Kukla, Stanislav - Pavlačková, Petra
  Fluorophore containing polymer ligand as donor for terbium luminescence.
  [Polymerní ligand obsahující fluorofor jako donor luminiscence terbia.]
  Conference Proceedings. Rio de Janeiro: International Union of Pure and Applied Chemistry, 2006, s. 1-2.
  [World Polymer Congress Macro 2006 /41./. Rio de Janeiro (BR), 16.07.2006-21.07.2006]
  Grant CEP: GA ČR GA203/04/1372; GA AV ČR IAA4050409
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z40500505
  Klíčová slova: terbium liminescence * quinolinone polymer ligand * nonradiative energy transfer
  Kód oboru RIV: CD - Makromolekulární chemie
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0133924