Košík

 1. 1.
  0032110 - ÚJF 2006 RIV CZ cze M - Část monografie knihy
  Světlík, Ivo - Rulík, P. - Michálek, V. - Mirchi, R. - Tecl, J.
  Stanovení 14C ve vzorcích životního prostředí a ve vzdušných výpustech jaderně-energetických zařízení.
  [Determination of 14C in the environmental samples and in stack air form nuclear-power plants.]
  Studium umělých radionuklidů v životním a pracovním prostředí. Praha: SÚRO, 2005, s. 203-262
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z10480505
  Klíčová slova: radiocarbon * monitoring * 14CO2 activity concentration
  Kód oboru RIV: DL - Jaderné odpady, rad. znečištění a kontrola
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0132709