Košík

  Odznačit vybrané:   0
 1. 1.
  ProjektZemětřesné roje a jejich spouštěcí mechanizmy v různých tektonických prostředích (Český masív, Středoatlantský hřbet a západní Alpy)
  Název projektuGAP210/12/2336
  PoskytovatelGA ČR
  Doba řešení2012 - 2016
  Příjemce projektu Geofyzikální ústav AV ČR, v. v. i.
  Ústav struktury a mechaniky hornin AV ČR, v. v. i.
  (Spolu)řešitel projektu Horálek
  Málek
  Katal.org.CAV
  Odkazy (1) - Dizertace
  (18) - Článek v odborném časopise
  (1) - Část monografie
  SouborProjekty