Košík

  Odznačit vybrané:   0
 1. 1.
  ProjektVztahy mezi klimatem, antropogenní činností a erozí krajiny zaznamenané v přírodních archívech Strážnického Pomoraví (ČR)
  Název projektuIAAX00130801
  PoskytovatelGA AV ČR
  Doba řešení2008 - 2011
  Příjemce projektu Geologický ústav AV ČR, v. v. i.
  Ústav anorganické chemie AV ČR, v. v. i.
  Ústav jaderné fyziky AV ČR, v. v. i.
  Botanický ústav AV ČR, v. v. i.
  (Spolu)řešitel projektu Kadlec
  Světlík
  Grygar
  Svitavská-Svobodová
  Katal.org.CAV
  Odkazy (12) - Abstrakt
  (18) - Článek v odborném časopise
  (1) - Konferenční příspěvek (tuzemská konference)
  SouborProjekty